Jablka a hrušky bez červivosti

Blíží se čas, kdy se proberou obaleči k životu a vydají se opět vegetovat na jabloních, hrušních a dalších ovocných dřevinách. Housenky tohoto nenápadného motýla mají na svědomí červivost plodů. Jak jim v poškozování ovoce zabránit? V článku vám mimo jiné poradíme, jak výskytu škůdce předcházet či jak určit vhodnou dobu pro postřik proti housenkám obalečů.

Červivé jablko

Napadení obalečem jablečným

Napadená jablka či hrušky mají na sobě vkleslý útvar, později je na místě napadení vidět zřetelný otvor, částečně uzavřený trusem. Uvnitř v plodu se ukrývá housenka. Mladší jedinci pobývají spíše v dužnině, starší v jádřinci. Dospělé housenky následně plod opouštějí, aby se mohly zakuklit.

Proč chránit ovoce před červivostí

Červivé plody obsahují méně obsahových látek a ztrácejí jako poživatina svou původní hodnotu. V chodbičkách po červech se navíc často usazují houby, kvůli čemuž dochází k tvorbě škodlivých, až jedovatých produktů, obzvláště při delším skladování.

Životní cyklus obalečů

Dospělé housenky obaleče jabloňového přezimují pod kůrou ovocných stromů, vyhledávají však i jiná místa úkrytu, například tam, kde se ovoce skladuje. Ke kuklení dochází během měsíce května. V závislosti na podmínkách vylétají vylíhlí samčí dospělci na přelomu května a června. Oplodněné samice kladou vajíčka od poloviny června, je-li minimální teplota 17 °C, na plody či na sousední letorosty.

Druhá generace začíná létat počátkem srpna. Většina jedinců první generace a všechny housenky druhé generace přezimují. Je-li chladné jaro a léto, je celkový výskyt škůdců nižší.

Červivé jablko, jabloň
Housenky obaleče se umí přes zimu chytře schovat a v květnu se začínají kuklit

Přípravky proti obaleči

Pro ošetření stromů můžete použít insekticidní přípravky určené proti housenkám či obecněji řečeno proti žravému hmyzu. Mezi známé vhodné přípravky proti obaleči patří Karate, Mospilan, Zolone a další. Chcete-li se vyhnout chemii, můžete vsadit například na Lepinox, což je biologický přípravek s obsahem bakterie Bacillus thuringiensis, která svým počínáním způsobuje uhynutí housenek.

Kdy provést postřik?

Pro určení termínu postřiku lze použít feromonové lapače na obaleče jablečného. Jedná se o pásy pokryté lepkavou vrstvou, které ze sebe uvolňují pach samiček obalovače. Ten vábí samce, kteří se o lapač následně zachytí.

Lapače je dobré umístit na různých místech v koruně stromů, nejpozději začátkem června. Pokud při jejich pravidelné kontrole zjistíme, že se na pásy zachytilo větší množství škůdců, je potřeba pustit se do postřiku.

První a druhý postřik

První aplikaci provádíme 14 dní po nálezu, obvykle 6–7 týdnů po opadu okvětních lístků. Vzhledem k tomu, že první generace má dlouhý let, je potřeba postřik alespoň jednou zopakovat. Termínově to tedy odpovídá přibližně první polovině června, avšak jsou-li teploty vyšší, je dobré postřik provést přibližně o 4 dny dříve.

Druhý postřik se provádí následně po dvou týdnech. Je-li chladné počasí, aplikaci lze provést až o týden později. Správně načasované ošetření může zahubit i další škůdce, jako jsou mšice, vlnatky, svilušky či pilatky.

Postup při postřiku proti obaleči

Postřik provádějte pouze za teplých dnů v brzkých ranních či pozdních večerních hodinách. Před aplikací chemického postřiku je nutné ochránit okolní kvetoucí a plodící rostliny ve sklizňové zralosti.

Prevence: lepicí pásy proti obalečům

Koncem června můžeme připevnit kolem kmenu lepicí pásy proti hmyzu z vlnité lepenky. Dospělé larvy se v nich rády ukryjí a zakuklí se, takže je lze pak snadno odstranit, dříve, než se na jaře dostanou do koruny stromů, kde poškodí následně plody. Dalším preventivním opatřením je sběr plodů bezprostředně po jejich opadu.

ZDROJ:
HÖHNE, Johannes a Paul Gerhard WILHELM. Dvanáct měsíců v zahradě: plánování, výsadba, pěstování, sklizeň. V Praze: Knižní klub, 2000.

ŠEDIVÝ, Josef. Ochrana rostlin na zahradě od jara do zimy. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2002. Česká zahrada. ISBN 80-247-0322-X.


Líbí se vám článek? Doporučte jej ostatním:

Přidejte komentář