Jak udržet řezané květiny co nejdéle svěží – 1. část

U květů, které byly uříznutím odděleny od rostliny, se zastavuje přísun vody, živin i hormonálních látek, které jí dodávají běžně kořeny. Z květů se rychle odpařuje voda a dýcháním se spotřebovávají dosud nashromážděné zásobní látky, tedy cukry a hormony. Do řezné rány ihned při řezu pronikají bakterie. Všechny tyto procesy působí na uchovatelnost řezaných květiny ve váze velmi nepříznivě.

Co rozhoduje o délce uchovatelnosti řezaných květin

O délce uchovatelnosti květin ve váze rozhodují převážně faktory, jako jsou dědičnost, pěstování, sklizňová zralost, způsob sklizně, teplota při sklizni, ošetření chemickými přípravky po sklizni, voda a stav zásobních a růstových látek v květech. Je tedy jasné, že různé druhy květin mají i různou délku uchovatelnosti ve váze.

Jak udržet řezané květiny čerstvé

To víme všichni i z vlastní zkušenosti. Některé brzy zvadnou a uschnou, jiné ve váze ještě rozkvetou a udrží si velmi dlouho krásný vzhled. Je dobře známo, že například u růží, chryzantém a gerber je jejich uchovatelnost ve váze výrazně ovlivněna odrůdou. Květiny do vázy rozhodně nesklízíme tak, že jejich květní stvoly odstřihneme nůžkami anebo je ulamujeme. Jedině šikmý a hladce provedený řez zabezpečí květinám co největší příjem vody, a to se v důsledku projeví tím, že květiny vydrží ve váze déle svěží.

Péče o gerbery

Konkrétně u gerber je důležitá pro jejich uchovatelnost pevnost stonku pod květem, a ta je dána dědičností, způsobem pěstování a také ošetřením po řezu. Nedostatečný příjem vody se u gerber projeví svěšením hlav a ohnutím květních stonků. Jestliže již na samotném počátku u pěstitele nebo v květinářství použijí znečištěnou vodu uchovatelnost květů ve váze u s potřebitele se neprodlouží ani v případě, že ten důsledně dbá na čistotu vody i vázy.

jak na řezané květiny, aby byly dlouho čerstvé

Jak je to s růžemi?

Růže, stejně jako gerbery jsou velmi citlivé na bakterie. Mikroorganismy obsažené ve vodě a na květních stoncích se dostávají do cévních svazků květin a zde nacházejí příznivé podmínky pro svůj rozvoj. V buněčné šťávě jsou obsaženy bílkoviny. Cukry a minerální látky a jejich kolonie pak vytvářejí pro vodu doslova neproniknutelnou bariéru. V cévních svazcích se vytvářejí takzvané bakteriové zátky, které brzdí mechanicky příjem a průtok vody květinou.

…a jak s chryzantémami

Zkouškami s chryzantémami bylo dokázáno, že na jejich uchovatelnost má příznivý vliv vyšší obsah draslíku v rostlinách. U chryzantém se také ve velké míře projevuje na jejich udržitelnosti i jejich odrůda.

O karafiáty pečujete následovně

U karafiátů ovlivňuje jejich uchovatelnost nepříznivě nízký obsah draslíku a vápníku v rostlinách. Pokud jim tyto prvky chyběly již při pěstování, pravděpodobně se vám nepodaří uchovat je ve váze příliš dlouho.


Líbí se vám článek? Doporučte jej ostatním: