3 tipy pro výběr tepelného čerpadla

Všechny novostavby dokončené v letošním roce už mají mít vytápění či ohřev vody alespoň z části pokrytý z obnovitelných zdrojů. Jedním ze způsobů, jak nové legislativě vyhovět, je pořídit si tepelné čerpadlo. Na našem trhu fungují desítky výrobců a možná stovky firem, které nabízejí dodávku a montáž. Jak se v široké nabídce vyznat, resp. co musíme při výběru tepelného čerpadla dobře zvážit?

1) Vyberte správný typ tepelného čerpadla

Možná už jste slyšeli o označeních vzduch-voda, voda-voda nebo země-voda, která popisují, odkud tepelné čerpadlo energii bere a čemu ji uvnitř domu předává (obvykle obvodu naplněnému vodou). O jakém typu ale uvažovat a proč?

Vzduch-voda

U nás nejběžnější tepelné čerpadlo, ročně se prodají nízké desítky tisíc kusů. Venkovní jednotka (vypadá jako větrák od klimatizace) si bere teplo ze vzduchu, předává ho chladivu, které se v kompresoru stlačí, tím se ještě více zahřeje a toto teplo je dále předáno tzv. „topné vodě“ a vytápěcí soustavě v domě.

V našich klimatických podmínkách fungují tato tepelná čerpadla velmi spolehlivě. Vždy je dobré se výrobce zeptat na to, za jakého mrazu ještě jejich výrobek efektivně vytápí, případně dodává teplou vodu. Některá tepelná čerpadla fungují dobře i v −28 °C a to už je nějaký mráz!

Voda-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda si bere energii z vody, tedy obvykle ze studny či jiného z vodního zdroje na pozemku. Jde však o nejméně využívaný typ čerpadla mj. proto, že získat povolení pro tuto možnost je daleko náročnější než u zbývajících typů.

Země-voda, neboli geotermální tepelné čerpadlo

Geotermální tepelná čerpadla si berou energii buď z vrtu nebo ze zemního kolektoru, který je umístěn něco přes metr pod povrchem zahrady. Tato čerpadla mají nejvyšší účinnost a jsou nejméně poruchová, ale pořizovací náklady (zejména v případě vrtu) jsou nejvyšší. Cena se zde pohybuje kolem 280.000 Kč včetně DPH.

2) Plánujete novostavbu nebo rekonstrukci staršího domu?

Do novostavby, která už dnes musí splňovat podmínky pro „budovy s téměř nulovou spotřebou energie“ a má tedy díky použitým izolačním materiálům jen malé energetické ztráty, je ideální standardní (tzv. nízkoteplotní) tepelné čerpadlo. Pokud ale rekonstruujeme starší dům a nechceme hned měnit všechny trubky a radiátory, ale jen vyměnit zdroj tepla a teplé vody, pak můžeme s výhodou sáhnout po vysokoteplotním tepelném čerpadle. Ta kvalitní, jako např. Daikin Altherma 3 H HT, budou spolehlivě dodávat vodu o teplotě až 70 °C i v extrémních mrazech.

3) Hlučnost

Orientujte se podle akustického výkonu tepelného čerpadla při maximálních otáčkách kompresoru i ventilátoru. Z pohledu akustického tlaku mají dobrá tepelná čerpadla režim tichého chodu venkovní jednotky v úrovni kolem 38 dBA ve vzdálenosti 3 m od jednotky, což odpovídá šepotu v knihovně. O to snáz splní tato čerpadla požadavek Zákona o ochraně veřejného zdraví, který chrání sousedy. 2 m od jejich fasády nesmí být hluk vyšší než 50 dB(A) a v noci 40 dB(A).


Líbí se vám článek? Doporučte jej ostatním:

Přidejte komentář