Plánování jezírka v jedenácti krocích

Jezírka v zahradách nebývají zrovna konstrukčně jednoduchými záležitostmi. Jejich plánování by se tedy nemělo rozhodně podceňovat. Čím lépe bude takový vodní prvek v zahradě naplánován, tím lépe bude posléze sloužit a zdobit vaši zahradu. Seznámíme se tedy s postupem jak naplánovat dvounádržové zahradní jezírko s vtékajícím potůčkem, které bude zároveň sloužit i jako biologický filtr a na závěr do něj budou umístěny ryby.

Klasické zahradní jezírko

 1. Zvolíme tvar jezírka
 2. Vybírat můžeme mezi jezírky hranatými, kulatými nebo nepravidelnými. Jakmile máme tvar vybrán, vyznačíme si je na pozemku pomocí provazu anebo zahradní hadice.

 3. Vyhloubíme výkop
 4. V případě naplánování velkého jezírka si objednáme vypůjčení bagru. Vyhloubit jezírko větší velikosti může být zvláště na určitých půdních typech poměrně velká dřina. Vyhloubení je nutné ve třech hloubkových zónách. S částí vytěžené zeminy počítejte jako s vhodným materiálem pro stavbu potůčku.

 5. Příprava nepropustné fólie
 6. Jezírkové fólie Fatra nebo Pondex speciálně určené pro zahradní vodní prvky jsou extrémně hutné, odolávají zátěži způsobené nerovným povrchem a mají dlouhou životnost. Rovněž jejich pokládka je jednoduchá, a tak jsou tyto fólie důležitým pomocníkem pro zručné kutily, kteří si na takovou práci troufnou svépomocí.

 7. Plánování pokládky kabelů
 8. K nejdůležitějším bodům plánování patří plán pokládky kabelů. Zapotřebí je položit rozvody čerpadel, filtrů a vzduchování. Vše je potřeba navrhnout taky, aby bylo možné nevzhledné kabely časem skrýt pod rostliny a hlínu.

 9. Jak ukrýt kabely
 10. Po pokládce kabelů je nutné vyložit koryto kameny, a to tak, aby vše vypadalo přirozeně. Nikde nesmí žádné kabely a hadice vykukovat. Přírodního vzhledu docílíte tak, že využijete různé velikosti kamenů.

 11. Správné vyrovnání
 12. Druhý menší potůček je plánován jako spojnice mezi dvěma nádržemi. Vzhledem k tomu, že první nádrž je umístěna o něco výše než nádrž druhá, je nutné nasměrovat přepad do spojovacího kanálu, jinak by voda přetékala na nežádoucích místech.

 13. Naplnění spojovacího kanálu pískem
 14. Aby bylo zajištěno pozvolné plynutí vody ve spojovacím kanálu, je dobré naplnit jej pískem. Písek bude fungovat současně jako filtr.

 15. Zakrytí okrajů štěrkem
 16. K zakrytí okrajů jezírkové fólie využijte na místo zeminy nebo písku malé kamínky nebo štěrk. Štěrk je chudý na živiny, což je důvod, proč se v jezírku následně nadměrně nevyskytují řasy.

 17. Naplnění jezírka vodou
 18. Jakmile je položen základ jezírka, vše je skryto a další následně upevněno, přichází čas naplnit jezírko vodou. Možná budete mít zpočátku dojem, že jezírko vypadá tak nějak holé, ale rozhodně není čeho se obávat, poté, co se jeho osázení začne rozrůstat, zazáří jezírko v plné kráse.

 19. Nasazení ryb do jezírka
 20. Není možné ryby do jezírka nasadit ihned po doplnění vody, ale je třeba s tímto krokem počkat po dobu 4 týdnů. Až tehdy bude prostředí v nádrži stabilizované.

 21. Jak bude jezírko vypadat po dvou letech
 22. Již po dvou letech může vypadat jezírko doslova jako skvost, jehož majitel na něj bude právem pyšný.  Rostliny již budou v i po okrajích jezírka krásně rozrostlé a koi kapři už budou mít v jezírku další generaci. Pokud jste do okolí jezírka umístili letní posezení, můžete nyní pozorovat letní hemžení kolem jezírka, které je právě nyní v plném proudu.


Zde můžete mít reklamu trvale za 99 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Líbí se vám článek? Doporučte jej ostatním:

Přidejte komentář