Vzduchotechnika v rodinném domě

V dnešní době máme kvalitně zateplené domy s nízkou ztrátovostí tepla, velkým problémem rodinných domů se ale stalo větrání. Ideálně by se v místnosti měla za hodinu vyměnit polovina vzduchu. Docílit toho můžeme například instalací vzduchového výměníku.

Vzduchotechnika – o co vůbec jde?

Jedná se o technické řešení větrání v moderních rodinných domech, díky kterému je zachována nutná cirkulace vzduchu v obytných prostorech. Tato cirkulace je nezbytná pro zachování zdravého prostředí vhodného jak pro děti, tak pro starší osoby. Existuje několik druhů řešení odlišujících se pořizovací cenou a samozřejmě účinností a ztrátovostí tepla. Nejkvalitnější výměníky pracují až s 90% účinností.

Pro koho je toto řešení vhodné?

Řešení je vhodné pro majitele nových nebo nově rekonstruovaných rodinných domů. Naprostou samozřejmostí je instalace do tzv. nízkoenergetických domů. Vzduchotechnika stojí za úvahu i osobám žijícím v oblasti se zvýšeným radonovým zářením, případně v domě s nekvalitním odstíněním tohoto záření. Vzhledem k neustálému přísunu čerstvého vzduchu je vhodné i pro astmatiky, alergiky, je vhodné pro zdravý vývoj potomků.

Domácí ventilace
Schéma ventilace

Větrání bez ztráty tepla

Hlavní předností oproti klasickému „otevření okna“ je systém zpětného získávání tepla, tzv. rekuperace. Ve speciálním výměníku předává vzduch odcházející z domu své teplo vzduchu přicházejícímu. Díky tomu může mít i v zimních mrazech vzduch přicházející do domu po ohřátí teplotu i 18°C. V létě lze využít vlastnosti předávání tepla v opačném směru, do místnosti nebude přiváděn vzduch o teplotě 30°C, ale vzduch o příjemné teplotě kolem 22°C. To vše při zavřených oknech i dveřích a s minimálními náklady za elektřinu.

Aktivní rekuperace

Pracuje na principu tepelného čerpadla či lednice. Přivedený vzduch prochází kondenzátorem, kde se předehřívá. Vzduch odváděný ven naopak teplo předává do výparníku. Výparník a kondenzátor je propojen oběhovou kapalinou. V létě je systém opačný a navíc lze využívat přebytečné teplo v oběhové kapalině k levného ohřevu teplé vody. Výměnu vzduchu aktivně pohání ventilátory.

Pasivní rekuperace

Jedná se o levnější řešení, kde se přes stěny výměníku ohřívá příchozí vzduch vzduchem odcházejícím. Zde je ovšem nutné neustále disponovat topným zdrojem, bez kterého nebude vzduch cirkulovat a k rekuperaci nebude docházet.
Pasivní výměník

Účinnost větrání ovlivňuje způsob instalace

Nejčastějším způsobem je přívod vzduchu od stěny pod stropem a odvod nad pohlahou. Ten je vhodný, pokud je přiváděný vzduch teplejší než odváděný.
Další možností je přívod i odvod pod stropem, přiváděný vzduch musí být ale chladnější než odváděný.
Poslední možností je přívod přímo z podlahy a odvod ze stěny pod stropem. Přiváděný vzduch ale musí být výrazně chladnější než vzduch v místnosti. Při topení je výměna vzduchu minimální.


Líbí se vám článek? Doporučte jej ostatním:

Přidejte komentář