Hnědé skvrny, bílé povlaky aneb nebezpečí moniliózy

Na jablkách, hruškách, švestkách i třešních se tu a tam mohou objevit hnědé skvrny, později i bílé povlaky. Proč bychom tyto plody měli ihned vyhazovat? A jak zabránit tomu, aby se moniliová hniloba plodů šířila, a snižovala tak úrodu? To se dozvíte v našem článku.

Monilioza, hniloba jablek, zhnilá jablka
Hnědé skvrny, bílé povlaky aneb nebezpečí monilióz

Projevy moniliové hniloby

Moniliovou hnilobu má na svědomí houba Monilinia laxa. Zpočátku na plodech není nic zvláštního, později se na nich však objevují hnědé skvrny a i jejich dužnina nabírá postupně hnědé barvy a měkne. V poslední fázi jsou vidět na povrchu také bílé polštářovité povlaky v soustředěných kruzích. Šíření je velmi rychlé. Nemocný plod následně padá nebo zůstává na stromě mumifikovaný až do jara. Hniloba se také může projevit až při skladování, proto je nezbytné uchované ovoce pravidelně kontrolovat.

Životní cyklus houbové choroby

Monilinia laxa přezimuje v podobě vlákna v napadených částech ovocných stromu. V období vegetace se šíří vzduchem, deštěm a pomocí hmyzu. Napadá mnoho druhů ovoce a její přímé hubení je obtížné. Výtrusy houby se dostávají během období kvetení skrze květ do plodů. V létě, mají-li ideální podmínky, dostávají se do ovoce poškozeného kroupami či vosami. Zvláště dobře se hniloba šíří za deštivého počasí při teplotách okolo 20 °C.

Spála listů a letorostů

Výtrusy se někdy dostávají i do dřeva. Například u peckovin skrze listové řapíky prorůstají do mladého dřeva, kde vyvolávají moniliový úžeh. Ten poznáme podle vadnoucích a usychajících větviček, které vypadají jako spálené. Někdy lze pozorovat spálu i na květech, které vypadají jako poškozené mrazem. U napadených letorostů je patrný i klejotok, který pak přechází i na starší dřevo a může být příčinou dalších škod. U větví poškozených moniliovým úžehem provedeme řez až na zdravé dřevo a větve spálíme.

klejotok, pryskyřice
Klejotok je tekutina podobná pryskyřici, která vzniká vlivem poranění či napadení

Likvidace ovoce na podzim a v zimě

Zralé a zdravé plody ze stromů samy od sebe dříve nebo později spadnou. Moniliózou napadené ovoce však může dlouho na stromě zůstávat, což přispívá k šíření patogenů. Právě podzimní čas přináší ještě poměrně dobré podmínky pro šíření, proto je dobré všechny poškozené plody včas odstranit a vhodně se jich zbavit. Jsou-li mumifikované, mohou zůstat na stromě i po celou zimu. Na stromech bychom neměli nechávat plody ani během zimy. Likvidujeme spadené plody i ty na stromech.

Jak naložit s nemocnými plody

Monilií zasažené plody je nejlepší zakopat 50 cm do země. Také je možné je uložit do kompostovacího boxu. Podstatou jejich likvidace je zamezení dalšího šíření.

Chemická ochrana

Pozorujeme-li opakovaně příznaky napadení chorobou, lze zvážit chemický postřik. Ten se provádí během jarních měsíců v dubnu a květnu. Mezi doporučené prostředky patří například Rovral Flo, Horizon a Sporgon.

ZDROJ:
HÖHNE, Johannes a Paul Gerhard WILHELM. Dvanáct měsíců v zahradě: plánování, výsadba, pěstování, sklizeň. V Praze: Knižní klub, 2000.

ŠEDIVÝ, Josef. Ochrana rostlin na zahradě od jara do zimy. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2002. Česká zahrada. ISBN 80-247-0322-X.

http://eagri.cz


Líbí se vám článek? Doporučte jej ostatním:

Přidejte komentář