Letní řez ovocných dřevin

Čas pro letní řez ovocných dřevin nastává během měsíce srpna a trvá až do poloviny září. Jeho význam je u každé z ovocných dřevin trochu odlišný, přesto je pro všechny za daných okolností přínosný. V článku se věnujeme tomu, kdy a jak řezat jabloně a hrušně v létě. Neschází ani průprava řezem peckovin.

Řez stromu
Letní řez ovocných dřevin

Proč řezat v létě?

V létě řez provádíme s cílem snížit listovou plochu a zároveň s ním snižujeme i přírůstek kořenů. Čím dříve je ošetření provedeno, tím více zbrzďuje růst. U ovocných dřevin v letních měsících je provádíme tedy u silně rostoucích stromů. U těch slabšího růstu řez provádíme později, v září.

V létě stromy prosvětlujeme (provádíme průklest), což napomáhá k tvorbě nových pupenů a také k lepšímu vyzrávání výhonů. Řez neprovádíme v tomto období u velmi úrodných a slabě rostoucích stromů. Ty nemohou v tuto chvíli postrádat ani jediný list, navíc je dobré jim doplnit potřebnou dávku živin.

Řez jabloní a hrušní

Při ošetřování jádrovin nejprve odstraňujeme všechny výhony konkurující hlavním výhonům. K podpoře výnosu pomůže mimo řez také vyvázání postranních výhonů vodorovným směrem. Po sklizni letních odrůd lze provést také prosvětlení, při kterém se zkracují silnější větve a slabší výhony se řežou až ke starému dřevu.

Skvrnitost jablek

Letní řez jabloní pomáhá také dřevinám trpícím fyziologickou skvrnitostí (pihovitostí), objevující se u plodů při nedostatku vápníku. Ten se projevuje zvláště při malé násadě plodů a intenzivní tvorbě výhonů. Po odřezu je rostlina schopna lépe rozdělit vápník do všech svých částí. Po ošetření je vhodné přihnojení dusíkem např. rohovými pilinami.

Řez peckovin

Letní řez snáší peckoviny dobře, lze u nich provést průklest a za jistých okolností i silnější zmlazení. Třešně je vhodné stříhat už v červenci (po sklizni), višně přibližně od druhé poloviny srpna, broskvoně a slivoně v srpnu/září. Korunu u peckovin prosvětlujeme shora tak, že zkracujeme střední větve o polovinu či více. Silnější řez můžeme provést v tomto období u stromů bez násady plodů. Rány po řezu je nutné vždy ošetřit, například sadařským balzámem či biolakem.

Řez stromů
Nezapomeňte rány po řezu ošetřit

Letní řez višní

Višně, nejčastěji srdcovky (např. odrůda Morela), plodí převážně na jednoletém dřevě. Pokud se tyto ovocné stromy vhodně neudržují, u starších stromů sice na letorostech dřevo dozrává, dvouleté výhony jsou však holé a netvoří postranní výhony. S přibývajícím časem se místa, kde plody dozrávají, postupně vzdalují od hlavních větví, čímž se prodlužuje cesta toku živin. Vyživení plodů stojí pak strom více úsilí, v důsledku čehož se snižuje plodnost, ovoce je menší a strom je oslabenější. Slabý strom snadněji podléhá monilii a objevuje se i klejotok, tam kde jsou zamokřené půdy. Pravidelný řez i těmto nedostatkům může alespoň částečně zabránit.

Řez v létě v hlavním období plodnosti

Višně v tomto období stačí prosvětlit, což u nich podpoří tvorbu mladých výhonů, díky čemuž získáme dobrý poměr plodnosti vzhledem k velikosti plodů. V ideálním případě připadá na jeden plod šest listů.

Řez starších višní (8 až 10 let na stanovišti)

Dřeviny přesahující věkovou hranici 8 a více let vyžadují od nás více péče. Je u nich nezbytné provádět každoročně řez prodlužujících se výhonů, a to až do loňského dřeva. Při tomto řezu dbáme na zkracování u silnějších vrchních větví k středně silnému až slabšímu výhonu. Slabší a spodní větve naopak zkracujeme až k středně silnému až silnému výhonu. Když je strom příliš hustě prorostlý silnějšími výhony, je potřeba je zkrátit na 3–4 pupeny. Při ošetřování višní se vyhýbáme hlubokému řezu. Jinak dochází k nedozrávání plodů a zasychání koncových částí.

ZDROJ:
HÖHNE, Johannes a Paul Gerhard WILHELM. Dvanáct měsíců v zahradě: plánování, výsadba, pěstování, sklizeň. V Praze: Knižní klub, 2000.

ŠEDIVÝ, Josef. Ochrana rostlin na zahradě od jara do zimy. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2002. Česká zahrada. ISBN 80-247-0322-X.

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22675288556fd79ea9e72b9d64403430e4%22#fotogalerie|hledej:antrakn%C3%B3za%20ryb%C3%ADzu|so:675288556fd79ea9e72b9d64403430e4


Líbí se vám článek? Doporučte jej ostatním:

Přidejte komentář