Jak udržet řezané květiny co nejdéle svěží – 2. část

Tento článek je pokračováním 1. dílu o péči o řezané květiny.

Důležitá je i čistota váz a nádob pro uložení řezaných květin

Před každým použitím je nutné vázu či nádobu důkladně vymýt čistou teplou vodou a vydezinfikovat některým z dezinfekčních přípravků.  Po provedení dezinfekce musí být nádoba opět řádně vypláchnuta čistou vodou. V nádobách nesmí zůstat žádné koncentrované zbytky dezinfekčního přípravku, neboť by mohly řezané květiny poškodit.

Jaké látky lze použít pro výživu a udržení svěžesti květin ve váze  

Pro udržení čistoty vody se doporučuje použití dezinfekčních přípravků. Pokud máte ve vodě ve váze dezinfekční přípravek, měňte vodu květinám přibližně 1x za pět dnů. Neplatí, že vodu do vázy jen dolijete, ale musíte ji všechnu vyměnit a vázu opět vyčistit a vydezinfikovat.

Řezané květiny

Další látka, která pomáhá udržet vodu déle čistou, neboť ji okyseluje, je kyselina citronová. Svou kyselostí brzdí rozvoj bakterií a má příznivý vliv na uchovatelnost řezaných květů. Zpomaluje totiž ucpávání cévních svazků řezaných rostlin bakteriemi. Podle průzkumu postačí například pro růže dávka 0,5 g kyseliny citronové na 1 litr vody. Okyselená voda nemá vliv na uchovatelnost karafiátů ani gerber ve váze, avšak u růží je její příznivý vliv velice výrazný.

Možná se vám to bude zdát zvláštní, ale pro výborně se v tomto směru osvědčil i antibakteriální zásyp Septonex. Výborné zkušenosti prokázal pro dezinfekci vody u řezaných květů. Pro všechny druhy řezaných květin platí doporučená dávka 200 mg na 1 l vody.

Řezané květiny

Doba řezu ovlivní trvanlivost květin ve váze

Ti, kdož si pěstují sami na svých zahradách květiny k řezu, jsou ve velké výhodě, neboť mohou délku uchovatelnosti květin ve váze prodloužit jejich řezem ve večerních hodinách. Tehdy mají rostliny v pletivech hladinu cukrů vytvořených fotosyntézou nejvyšší. V běžné praxi u velkopěstitelů je to však doba pro sklizeň nevhodná, a tak se květiny sklízejí nejčastěji ráno, což je z hlediska organizace práce výhodnější.

Důležitost cukrů pro předčasně sklizené květiny

Snížení hladiny cukrů v řezaných květinách se projeví zároveň i na snížení jejich trvanlivosti. Dodáním některých přípravků posklizňového ošetření je možné dodat jim právě i chybějící cukry. Cukry jsou rovněž nezbytně nutné pro  vykvetení předčasně sklizených květů, ještě ve stadiu poupěte, a to zvláště u frézií, karafiátů ale i růží. Je však třeba s těmito přípravky zacházet opatrně, neboť příliš vysoký obsah cukru může vyvolat zasychání listů. V tomto směru jsou zvlášť citlivé růže a chryzantémy. Místnost, kde máme poupata ve váze, by měla být dobře větraná, aby v ní nedocházelo ke koncentraci etylénu. Přípravky pro nakvétání poupat musí být rozpuštěny v čisté vodě, nejlépe v destilované.


Líbí se vám článek? Doporučte jej ostatním: