Padlí na jabloních – jak na to?

Padlí je jméno houbové choroby, která škodí na různých rostlinách – jak okrasných, tak užitkových. V článku se zaměřujeme na první kroky při zpozorování padlí jabloňového. Napadení touto nemocí je viditelné právě od června, kdy je také ideální čas pro okamžité preventivní opatření. Zjistěte, jak předcházet této chorobě a jak proti ní bojovat.

Padlí jabloňové

Co padlí způsobuje?

Původcem této houbové choroby je Podosphaera leucotricha (padlí jabloňové). Má-li příhodné podmínky, vytváří bílé moučnaté povlaky na horní i spodní straně mladých listů ovocných stromů, konkrétně jabloní. Ty následně zastavují růst, hnědnou a usychají. V pozdějších fázích šíření se objevují houbové povlaky také na květech a letorostech. U silně napadených plodů touto houbovou chorobou je větší riziko vzniku rzivosti.
Objevuje-li se napadení každoročně opakovaně, jabloně chřadnou a dochází u nich k snížení plodnosti.

Životní cyklus Podosphaera leucotricha

Podhoubí padlí jabloňového přezimuje v listových a květních pupenech. Přibližně od druhé poloviny května až do července dochází k přenosu výtrusů větrem. K rozvoji padlí jabloňového přispívají střídavé teploty v rozmezí 22–25 °C a relativní vlhkost vzduchu. Jsou-li silné deště, šíření spor je značně redukováno. V průběhu léta se někdy také objevuje padlí na spodní straně listů. Nebezpečí infekce trvá od června až do poloviny července.

Odrůdy jabloní náchylné a odolné vůči padlí

Některé odrůdy odolávají této chorobě lépe než jiné. Pěstujete-li například odrůdy Auralia, Cox Orange, Jonathan či Ontario, je pravděpodobnější, že budete muset provést případná opatření proti tomuto onemocnění.
Chystáte-li se vybírat odrůdu jabloní, vsaďte na ty, které jsou vůči padlí odolné, což jsou: Discovery, Lord Lambourne, Wealthy double red aj.
Náchylnost stromů ovlivňuje i kvalita půdy. Proschlá písečná půda, která je přehřátá, snižuje přirozenou odolnost dřevin.

Okamžitě zakročte

Právě od konce měsíce května, především však v průběhu června je zapotřebí provádět pravidelnou kontrolu listů na letorostech. Všimneme-li si na nich, že jsou pokryté moučným povlakem, okamžitě napadené části odstraňte a neprodleně zlikvidujte. Podaří-li se vám odstranit všechny napadané části, zabráníte tak šíření letních spor. Budete-li provádět pravidelnou kontrolu a případné odstranění, snížíte tím riziko šíření, a to i v dalších obdobích.

Chemický postřik: kdy má smysl?

Postřik proti houbovým chorobám je spíše nouzovou volbou. Stejně jako v případě kadeřavosti broskvoní, je i zde důležitá zejména prevence. Aplikace fungicidů vyžaduje totiž mnohonásobně více času, úsilí a také peněz než pouhá prevence. Za jistých okolností má však určitě smysl. Je vhodným řešením na místech, kde jsou potíže s padlím opakované.

Přípravky proti padlí a jejich užití

Ochranu před houbovými chorobami je nutné započít dříve, než začnou jabloně na zahradě kvést. Období postřiků začíná v dubnu a vzhledem k tomu, jak dochází k šíření padlí, je potřeba aplikaci fungicidu opakovat. Poslední ošetření je nutné provést během července. Existuje řada přípravků vhodná pro ochranu před houbovými chorobami. Obvykle fungují kontaktně. Ošetřená plocha postřikem proti houbám odolává usazení spor a dalšímu šíření.
Aby nedocházelo k rezistenci padlí, je potřeba postřik opakovat, není vhodné však užívat týž fungicid opakovaně, ale je nutné je střídat.

Fungicidy pro likvidaci padlí: Discus, Karathane, Kumulus, Sulikol…

ZDROJ:
HÖHNE, Johannes a Paul Gerhard WILHELM. Dvanáct měsíců v zahradě: plánování, výsadba, pěstování, sklizeň. V Praze: Knižní klub, 2000.

ŠEDIVÝ, Josef. Ochrana rostlin na zahradě od jara do zimy. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2002. Česká zahrada. ISBN 80-247-0322-X.


Líbí se vám článek? Doporučte jej ostatním:

Přidejte komentář