Dotace státu pokryjí až 85 % nákladů na peletové kotle


Topíte doma starším kotlem na pevná paliva? Pak vás pravděpodobně v nejbližších měsících čeká povinná výměna tohoto kotle za řešení šetrnější k životnímu prostředí. Jednou z možností může být kotel spalující dřevěné pelety. Proč vsadit právě na toto řešení, na co si dát pozor a jaké budou vstupní náklady, si povíme v dnešním článku.

dřevěné pelety

Proč právě nyní? Staré kotle čeká totiž na podzim 2022 zákaz.

Kotle na pevná paliva jsou v současné době kategorizovány do „emisních“ tříd. Těchto tříd je celkem pět, a zatímco 1. třída značí kotle s nejméně dokonalým spalováním (jsou tedy nejméně ekologické, neboť vypouští do ovzduší nejvíce nežádoucích látek), nejvyšší 5. třída označuje kotle na pevná paliva nejšetrnější k přírodě. To mnoho lidí mate, protože „prvotřídní“ kotel na tuhá paliva je v tomto případě z emisního hlediska kotlem nejhorším a kotel, který „dostal pětku“, si vlastně vede mezi svými kolegy nejlépe.

Tyto emisní třídy jsou zavedeny u kotlů vyrobených po roce 2000, vlastníte-li tedy starší kotel na tuhá paliva, pravděpodobně žádnou emisní třídu přidělenou nemá.

Zatímco v předchozích letech vstupovaly v platnost zákazy výroby nejnižších emisních tříd (aktuálně lze vyrábět pouze kotle třídy 4 a 5), od roku 2022 vstupuje poprvé v platnost zákaz provozování kotlů třídy 1 a 2 a kotlů, které emisní třídu nemají přidělenou, v dalších letech lze očekávat také zákaz použití kotle 3. emisní třídy.

Přestože stát se již v minulosti snažil k přechodu na modernější paliva motivovat občany pomocí kotlíkových dotací, stále existují tisíce staveb, které jsou vytápěny starým nevyhovujícím kotlem. Jejich majitelé mají jen několik měsíců na to, aby přešli na moderní řešení.

Co jsou to dřevěné pelety a jaké má jejich volba výhody?

Velmi populárním nástupcem kotlů spalujících uhlí a dřevo je kotel na pelety. Dřevěné pelety jsou moderním ekologickým palivem, které má podobu malých lisovaných „granulí“. Jsou vyráběny z dřevěných pilin a hoblin vznikajích přirozeně ve dřevozpracovatelském průmyslu. Tato surovina je dále pod vysokým tlakem lisována do pelet o průměru 6 až 8 milimetrů a délce kolem 2 až 3 cm.

Výhody dřevěných pelet:

  • Díky unifikovanému malému rozměru jsou kotle na pelety automatizované – doplníte tedy zásobník peletkami a kotel si následně sám postupně „přikládá“ palivo.
  • Nízké procento vznikajícího popela.
  • Nízký obsah vody zdokonaluje spalování, k výrobě pelet nejsou navíc využita žádná pojiva a chemikálie, peleta je lisována za tepla pouze tlakem.
  • Nízké nároky na skladování, snadná mobilita (pelety můžete zakoupit v pytlích, které snadno převezete autem).
  • Rozumné náklady na vytápění.
  • Celkový komfort při topení peletami.

Je nicméně nutné zmínit, že kvalita jednotlivých pelet se liší dle použitého materiálu výrobcem. Výrobců peletek je dnes v Evropě veliké množství. Ideálně jde o lokální ekologické palivo – není k nám dovezeno přes půl kontinentu, jen v tuzemsku se vyrobí 4x více pelet naž spotřebuje. Kvalitu dodávanou konkrétním výrobcem je nutné ověřit pomocí certifikátu ENplu A1, má zásadní vliv na čistotu, výhřevnost a účinnost spalování.

Kotlíková dotace a pořizovací náklady kotle na dřevěné peletky

Kotel na dřevěné pelety stojí vyšší desítky tisíc korun. Jedná se o moderní kotle s účinností až 90 %, obvykle jde dnes o ocelové kotle, které mají životnost až 15 let, aniž by bylo nutné vynaložit další investice. Počítat je nutné jen se základní údržbou – čistěním kotle – který se časem může zanášet jemným cigaretovým popelem z vyhořelých pelet.

Vyšší pořizovací cena (dle mnoha parametrů se můžete pohybovat mezi 60 až 150 tis. Kč) odrazuje od přechodu na tuto variantu vytápění. Proto stát motivuje občany formou tzv. kotlíkových dotací, kdy je možné dosáhnout na proplacení až 85 % vstupních nákladů na pořízení nového kotle – tedy na pořízení nového kotle a přestavbu kotelny. Investici financovanou pomocí dotace ale není radno odkládat. Kromě určité administrativy je nutné v nejbližších měsících počítat se zvýšeným zájmem o nové kotle a související montážní práce, na trhu tedy bude nedostatek materiálu a pracovníků. To může zapříčinit nesplnění předepsaného termínu výměny kotle a růst celkových nákladů na výměnu.


Líbí se vám článek? Doporučte jej ostatním:

Přidejte komentář