Japonský topol – Stále populárnější rychle rostoucí dřevina

Japonský topol (často také jednoduše Japan) se během posledních let stal jednou z nejoblíbenějších dřevin pro výsadbu. Vděčí za to zejména svým vlastnostem, řadí se totiž mezi tzv. rychle rostoucí dřeviny. Více o jeho původu a možném využití se dočtete v dnešním článku.

Původ Japonského topolu

Jak už název napovídá, Japonský topol byl vyšlechtěn v Japonsku. V 80. letech minulého století zde byl pěstován pro zpracování v papírenském průmyslu, ale neuchytil se. Teprve následující roky se začal šířit do zbytku světa. Největší popularity se mu dostalo v Evropě v oblastech mírného podnebného pásu, kde se ve stále větším množství pěstuje dodnes.

Vlastnosti Japonského topolu

Japonské topolySvé popularity dosáhl Japonský topol díky svým neobyčejným vlastnostem. Byl vyšlechtěn za účelem vysokého výnosu dřevní hmoty během relativně krátké doby. Díky úzkému rozvětvení se může vysazovat velmi hustě při zachování dobrého růstu. Nové řízky dokáží velmi dobře zakořenit, během růstu je rostlina velice odolná a má vysokou schopnost regenerace. Nejlépe se Japonskému topolu daří v nadmořské výšce kolem 400 m. n. m. (+/- 200 m). Vyžaduje bohatý přísun vláhy a vydrží několik týdnů i zcela zatopen vodou. Jeho výhřevnost je srovnatelná s hnědým uhlím. Rostlina je navíc velmi odolná proti škůdcům a nemocem.

Pěstování Japanů

Jedná se o velmi nenáročnou rostlinu. Pěstování Japonských topolů zvládne bez problémů i naprostý začátečník. Péče během růstu je již minimální a nejvíce času zabere příprava na výsadbu a výsadba samotná.

Vhodná půda

Pro úspěšnou výsadbu, která se provádí na jaře, je nezbytné připravit vhodnou půdu. S úpravou půdy je nutné začít již na podzim. Japany nevyžadují žádnou speciální půdu, postačí běžná louka nebo obilné pole. I příprava je podobná jako k přípravě obilí. Na podzim je nutné půdu zbavit plevelu. Pole na zimu zoráme nebo zdiskujeme (viz video pod odstavcem). Na jaře poté půdu přesmykujeme. Po první rok růstu je nutné půdu v okolí řízku neustále zbavovat plevelu, který by jinak stromek zahubil (Japan potřebují velké množství světla a vláhy v kořenech). Poté již rostlina dosáhne výšky kmene a hloubky kořenů, ve které ji plevel ohrožovat nebude.

 

Výsadba Japanů

Vysazují se řízky dosahující výšky 20 cm při průměru lehce pod 3 cm. Před výsadbou je dobré nechat řízky dva dny ve vodě. Řízky se pak vpichují kolmo do země, vyčnívat by měly jen pupeny. Výsadba se provádí v průběhu celého jara, doporučuje se výsadbu zahájit ihned po roztátí sněhu a využít tak vlhkost, která se v půdě po zimním období nachází.

Vzhledem k brzké sklizni (zejména v případě sklizni na štěpku) se nemusí při výsadbě brát velký ohled na prostor. Japonské topoly se proto vysazují v množství 3000 až 8000 ks na hektar. Výsadbu si ulehčíte nakreslením plánku sponu a v případě ruční výsadby také natažením vodících provázků. V případě pěstování na dříví se doporučuje spon, kdy je mezera mezi stromy 2 metry a mezi jednotlivými řadami 3 metry. Záleží ale na způsobu sklízení a je lepší si vypracovat odborný posudek. V případě pěstování na na štěpku je situace jednodušší a nejčastěji se praktikuje spon, kdy je mezera mezi stromky 50 cm a mezi jednotlivými řadami se vynechává 2,5 metru.

Na svažitém poli se řádky vysazují po vrstevnici, na rovné ploše od jihu na sever.

Sklizeň Japanů

Japonské topolyVýhodou Japonských topolů je, že po sklizni kmeny znovu obrůstají. Každá plantáž se proto dá sklidit vícekrát, než se musí rozorat a vysázet novými řízky. Sklizeň je nejvhodnější v zimních měsících, kdy je ve dřevě nejméně vody. Na jaře Japan opět obroste výhony. Růst necháme pouze hlavní výhon. Takto se dá proces opakovat pětkrát až šestkrát. Největší výnos mají druhá, třetí a čtvrtá sklizeň. Po páté nebo šesté sklizni je lepší plantáž zlikvidovat.

Štěpka

V případě štěpky seklizeň probíhá jednou za 3 roky, kdy mají stromy výšku cca 8 metrů a průměr kolem 6 cm.

Kulatina

V případě kulatiny seklizeň probíhá jednou za 5 nebo 6 let, kdy mají stromy průměr kolem 20 cm, při čtvrté sklizni se blíží průměr 30 cm. Stromy se kácí motorovými pilami, větve se odřezávají na štěpku.

Využití Japonských topolů

Hlavní využití mají Japonské topoly v teplárenském průmyslu. Jeho spalování je mnohem ekologičtější oproti spalování uhlí. Palivo neobsahuje síru ani těžké kovy, které se běžně nachází v uhlí a jiných fosilních palivech.
Dále se Japany vysazují jako přírodní větrolamy a zvukolamy. Své využití nachází i v zátopových oblastech. Snáší zatopení po dobu 6 týdnů.

Prodej Japonských topolů

Rostlina je běžně dostupná u velkého množství českých dodavatelů.


Líbí se vám článek? Doporučte jej ostatním:

One Comment - Napsat komentář

Přidejte komentář