Ošetření angreštů a dalších ovocných keřů

Angrešty a rybízy nás v létě těší svými chutnými a zdravými plody. Aby tomu tak mohlo být i v dalších letech, musíme jim věnovat náležitou péči. V první řadě nesmíme zapomenout na letní řez. O tom, jak řezat angrešt či rybíz, se dočtete v článku. Nechybí ani sezonní informace související s chorobami keřů.

Angrešt
Ošetření angreštů a dalších ovocných keřů

Letní řez angreštů

Základní pravidlo letního řezu u ovocných stromů a keřů zní: Dřívější řez omezuje vzrůst, řez provedený v polovině září jej naopak zvyšuje. Keře angreštů tvoří nejlepší plody na 2–3letém dřevě. V tomto období lze provést řez u kořenového krčku podporující růst nových výhonů. Tříleté a starší keře během srpna můžeme mimo to i prosvětlit.

Prosvětlení angreštů

Nejstarší větve odstraníme těsně u země. Silné mladé výhony prohlédneme, některé ponecháme, jiné odřízneme. Řez provádíme tak, aby keř mohl plnohodnotně růst v dalším období. Z toho důvodu ponecháme pouze přibližně 8 výhonů vyrůstajících z půdy, které je keř schopen vyživovat. Pěstujeme-li angrešt na drátěnce, odstraníme všechny větve vzdálené od drátěnky, ty bližší k ní přivážeme.

Řez stromkových angreštů

Angrešty na kmínku ošetřujeme obdobně. Nejdříve pomocí zahradnických nůžek odstraňujeme nejstarší větve co nejblíže v místě roubování. Dále odstřihujeme převislé větve na jejich vrchní straně.

Řidší koruna, krásnější plody

Po odstranění starších výhonů je nutné se zaměřit na to, co korunu zahušťuje nejvíce, tedy na postranní výhony. Jejich zkracování provádíme i u mladých keřů.

Postranní výhony u stromkových keřů zakracujeme na 3–4 očka. Prosvětlení provádíme z důvodu usnadnění sklizně.

Mají-li keře oporu, je dobré ji každoročně obnovit. Odpad, který nám po ošetření zůstane, spálíme nebo použijeme například pro navršení záhonu.

Letní řez rybízu

Prosvětlení u keřů rybízu provádíme každý rok, poprvé však až po čtyřech letech. Postupujeme při tom podobně jako u angreštu. Nejprve zakracujeme spodní větve, při tom odstraňujeme také slabé nebo nadbytečné mladé výhony. Optimální počet výhonů vycházejících ze země u rybízu je 6 až 8. U holých výhonů či celých keřů provádíme pro podporu plodnosti a větvení zkrácení o jednu třetinu. U stromkových rybízů provádíme zpětný řez do starého dřeva co nejblíže nad místem štěpování. Mladé výhony zkracujeme na polovinu nejméně, aby korunka nebyla příliš objemná.

Keře černého rybízu zbavujeme v prvních letech slabých výhonů. Tříleté dřevo odřezáváme po sklizni u země. Zanecháme pouze 5–7 výhonů. Každý další řez vede k vyholování.

Bílý rybíz
Prosvětlení u rybízu provádějte každý rok, nejdříve však po čtyřech letech

Ošetření chrání před dřevokaznou houbou

U starších keřů na místech, kde dochází k poranění pletiv, hrozí proniknutí podhoubí dřevokazné houby do celého keře. Napadenou dřevinu je pak nutné ihned spálit. Abychom zabránili případnému propuknutí choroby, je dobré po řezu či poranění provést ošetření sadařským balzámem.

Opad listů

U angreštů i rybízů dochází někdy v srpnu k opadu listů. U angreštů jej způsobuje choroba známá jako pakustřebka (antraknóza). U rybízu ho má na svědomí rez vejmutovková. Napadení je nejlépe viditelné na starších listech, na kterých se objevují okrouhlé žlutozelené skvrny velké 1–1,5 mm, které do středu nekrotizují. Jednotlivé skvrny jsou lemovány světlým okrajem. Množství skvrn se postupně zvyšuje, dochází k jejich spojování. Listy později žloutnou, svinují se a opadají. Jsou-li příznivé podmínky pro šíření chorob, opad může nastat ještě před sklizní.

S ošetřením neotálejte

Všimnete-li si napadení, okamžitě keře ošetřete. Pro postřik proti pakustřebce i rzi je vhodný Novozir či Dithane, které opad zastaví. Abyste podpořili růst nových listů, keř po ošetření přihnojte.

ZDROJ:
HÖHNE, Johannes a Paul Gerhard WILHELM. Dvanáct měsíců v zahradě: plánování, výsadba, pěstování, sklizeň. V Praze: Knižní klub, 2000.

ŠEDIVÝ, Josef. Ochrana rostlin na zahradě od jara do zimy. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2002. Česká zahrada. ISBN 80-247-0322-X.

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22675288556fd79ea9e72b9d64403430e4%22#fotogalerie|hledej:antrakn%C3%B3za%20ryb%C3%ADzu|so:675288556fd79ea9e72b9d64403430e4


Líbí se vám článek? Doporučte jej ostatním:

Přidejte komentář