Roubování a přeroubování ovocných dřevin

Pro roubování většiny peckovin nastává příhodný čas právě během měsíce února. Připomeňte si s námi základní zásady roubování i přeroubování. Pokud jste v minulých letech roubovali a stromy stále neplodí, můžete jim nyní pomoci. Nemrzne-li, naostřete nože a pusťte se do práce.

Výběr podnoží

Roubování je způsob rozmnožování dřevin, při němž se spojují vlastnosti podnože s ušlechtilou částí – roubem. Rychlý řez je vedený v místě těsně nad očkem (pupenem se štítkem z kůry).

Vhodnými podnožemi pro roubování třešní a višní jsou ptáčnice (Prunus avium) a mahalebky (Prunus mahaleb). Jedná se o původní druhy, které se svými vlastnostmi velmi hodí pro roubování vyšlechtěných odrůd třešní a višní. Při výběru podnoží a roubů byste měli mít představu mimo jiné o tom, jak velký strom chcete, aby vám vyrostl.

Kopulace nebo kozí nožka?

Pro roubování mladých stromů je nejlepší metodou kopulace, kdy podnož i roub je v místě řezu přibližně stejně široký a řezné plochy obou částí na sebe zcela přiléhají. Obdobným způsobem je i tzv. jazýčková kopulace, při které se ještě na řezných plochách vedou dva řezy kolmo k oběma plochám, tak aby při spojování podnož a roub do sebe zapadly a vznikl jakýsi zámek. To usnadňuje zejména pak následnou manipulaci.

U starších exemplářů se využívá často roubování za kůru či kozí nožka. V závislosti na tloušťce podnože je potřeba udělat 2–3 roubovací zářezy a připevnit roubovacím úvazkem, příp. lýkem.

Broušení nože

Roubovací nůž brousíme na vlhkém brousku a následně dohlazujeme ostří na obtahováku (popř. kusu pravé kůže). Při broušení nože táhneme celou čepel k brusnému kameni naplocho, na obtahovací kůži pak táhneme kupředu tupou stranou. Jen s dobře naostřeným a vyhlazeným nožem lze provést rychlý, čistý řez.

Technologie řezu

Řeznou plochu vedeme kolmo k větvi. Důležité je, aby v blízkosti nebyly žádné odbočující výhony. Pokud jsou, nejprve je odstraníme, tak aby se nic nepřekrývalo. Pod nejníže položenou roubovanou větví necháme několik slabších výhonů, tzv. tažně, pro lepší cirkulaci mízy na začátku rašení.

Po naroubování je nutné vždy pečlivě ošetřit řeznou plochu, na podnoži i na jednotlivých roubech, štěpařským voskem nebo stromovým balzámem, zabráníte tak přístupu vzduchu a vysychání. Aby na čerstvě naroubovaný vrchol nesedali ptáci, na podnož přivažte například vhodně ohnutou větvičku, na kterou si mohou sednout.

Cherry tree grafting 3.jpg
Par CalyponteTravail personnel, CC BY-SA 4.0, Lien

Roubování provádíme v den, kdy nemrzne a není slunečno. Pokud jste si při roubování nejistí, zkuste si jej nejprve natrénovat například na ustřižených výhonech keřů, v kterých už proudí míza.

Přeroubování neúrodných stromů

Pokud jste v posledních letech roubovali a výnos či kvalita plodů stromů je nedostatečná, můžete to nyní napravit. Přeroubování můžeme v únoru provést u peckovin, během března pak u jádrovin. Podobně se doporučuje zakročit i u silně a středně rostoucích odrůd se špatným kvetením, slabou odolností vůči škůdcům, nemocem či mrazům. V takovém případě je doporučováno použít na přeroubování slabě rostoucí odrůdu. Naopak není výhodné přeroubovávat staré stromy, které už nemají žádné nové přírůstky.

Příprava stromu na přeroubování

Na konci února či počátkem března můžeme provést seříznutí koruny. U hrušní a peckovin korunu seřezáváme hluboko, od vrcholového výhonu v úhlu 80–90° u peckovin a hrušní, u jabloní 100–120°. Pokud se po seřezání nepustíme ihned do přeroubování, je nutné nezapomenout provést řez opakovaně před samotným roubováním.

ZDROJ:

BÖHMIG, Franz, Jürgen RÖTH, Bärbel RÖTH, Werner SCHURICHT a Barbara SCHÖN. Zahradničení den po dni: velký zahradnický rádce : 1686 rad, 532 kreseb. Přeložila Pavla DOUBKOVÁ. Praha: Euromedia, 2016.

HÖHNE, Johannes a Paul Gerhard WILHELM. Dvanáct měsíců v zahradě: plánování, výsadba, pěstování, sklizeň. V Praze: Knižní klub, 2000.


Líbí se vám článek? Doporučte jej ostatním:

Přidejte komentář