Zbavte se krtonožek

Během letních měsíců v zahradách bují život o sto šest. Některé nové existence nás však umí pořádně překvapit i otrávit, jako třeba krtonožka. Tento velký hmyzí škůdce dokáže zničit i celé záhony s výsadbou. Jak poznat, že máme krtonožku na zahradě? A jak se jí zbavit i bez chemie? To vše se dočtete v článku.

Krtonožka
Krtonožka: Jak se jí zbavit

Mladé zavadlé rostliny a tak dále

Krtonožky (Gryllotalpa gryllotalpa) se probouzejí ze zimního spánku s příchodem vyšších denních teplot. Už během května zvolna začíná jejich řádění a vrcholí během července. Dospívající larvy krtonožek během tohoto období budují v půdě chodbičky široké cca 10 mm a staví podzemní hnízda velikosti pěsti v hloubce 100–500 mm. Při svém počínání často okusují kořeny a další části rostlin nad svými skrýšemi. Díky tomu dosahují výhřevnější půdy, která umožňuje rychlejší líhnutí larev.

Výskyt

Ne však na každém pozemku se krtonožce daří. Obvykle vyhledává hluboké, na humus bohaté půdy. Ideální jsou pro ni ta místa, kde je nízká hladina povrchové vody. Také má v oblibě pařeniště, která jí poskytují ideální podmínky včetně snadno dostupné potravy.

Podobná rakovi, velká až 6 cm

Krtonožka svým vzhledem nápadně připomíná raka. Tělo velké až 6 cm je zbarvené do hněda. Samci jsou o něco menší než samice. Krtonožky mají plyšovitý pýřitý povrch. Přední nohy mají lopatovitě rozšířené, uzpůsobené k hrabání, čímž nám připomíná krtka. (Asi není nutné zdůrazňovat, jak si vysloužila své jméno.) Její stravu tvoří humus, dužnaté části rostlin a larvy hmyzu, mimo jiné i dešťovky.

Krtonožka
Krtonožku snadno rozpoznáte podle předních lopatovitých noh připomínající krtka

Odchyt krtonožek a další mechanická ochrana

Nemáte-li na zahradě přímo krtonožčí spoušť, zbavíte se jich pomocí jednoduchých metod bez použití insekticidních přípravků.

Hledání hnízda

Pokud se vám podaří najít všechna hnízda na vašem pozemku a zneškodníte v nich ukryté larvy i vajíčka, zabráníte tak vývoji další populace a škod na zahradě nebude výrazně přibývat. Skrýše krtonožek se nachází několik centimetrů pod povrchem půdy, obvykle pod vadnoucími rostlinami. Na volných plochách prohmatejte ukazováčkem chodbičky, až najdete chodbu směřující dolů.

Po úspěšném nalezení hnízd a likvidaci zalijte zahradu vodou, aby se chodbičky zarovnaly. Další den pravděpodobně dospělci začnou hrabat nové cestičky. Vypozorujete-li je, můžete v nich začít znova hrabat.

Noční chytání

Během noci se pohybují krtonožky na povrchu a dají se na ně nastražit pasti. Pro noční chytání budete potřebovat nádobu se strmou stěnou, jakou mají například plechovky od hrášku. Past zapusťte do půdy až po okraj. K hrdlu nádoby můžete postavit do kříže dřevěné desky, které znesnadní pohyb.

Ráno past zkontrolujte, přítomný polapený hmyz zlikvidujte. Touto metodou se zbavíte především dospělců, avšak nezlikvidujete-li i krtonožčí hnízda, úplně se tohoto škůdce nezbavíte.

Když to bez chemie nejde

Bojujete-li s krtonožkami v domácnosti či ve sklenících, můžete zvážit zakoupení

parazitické hlístice Steinernema feltiae, dostupné pod názvem Nemaplus. Jedná se o čistě biologický přípravek obsahující drobné organismy, které parazitují na krtonožkách a účinně snižují jejich aktivitu na nulu. Mimo to jsou na trhu dostupné také různé pachové odpuzovače krtonožek.

Z insekticidních přípravků je vhodný pro likvidaci na zahradě například Diazinon, který se aplikuje mimo rostliny na povrch půdy 5 g/m2.

ZDROJ:
HÖHNE, Johannes a Paul Gerhard WILHELM. Dvanáct měsíců v zahradě: plánování, výsadba, pěstování, sklizeň. V Praze: Knižní klub, 2000.

ŠEDIVÝ, Josef. Ochrana rostlin na zahradě od jara do zimy. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2002. Česká zahrada. ISBN 80-247-0322-X.


Líbí se vám článek? Doporučte jej ostatním:

Přidejte komentář